Senger » Specials » Beleggen algemeen
Senger: Informatie van A tot Z

De omgeving in de wereld van beleggen

De omgeving in de wereld van beleggen Ik heb recentelijk verschillende artikelen geschreven die betrekking hebben op de omgeving rond beleggen. Hieronder treft u ze aan.
Welke artikelen zijn dat dan? In volgorde
  • Vermogensmarkt: markt waar vraag en aanbod van geld bij elkaar komen. De overschothuishoudingen dragen hun besparingen over aan de tekorthuishoudingen. Zij verlangen een beloning, bijv. rente, en ook een bewijsstuk waaruit blijkt dat ze recht hebben op vermogen (vermogenstitel of financiële titel).
  • Voorwaarden voor effecten: er moet sprake zijn van een belegging, er moet sprake zijn van verhandelbaarheid en de belegging moet deel uit maken van een specifieke categorie.
  • De geldmarkt rente of “korte rente” wordt bepaald door de ECB (Europese Centrale Bank). De kapitaalmarktrente of “lange rente” wordt bepaald door beleggers en geldvragers. De richting van de rentes is meestal gelijk. De inflatie is een belangrijke sturende factor: bij een hoge inflatie verhoogd de ECB gewoonlijk de korte rente. De belegger baseert zijn rendementseis op de inflatie.
  • Wat wordt verstaan onder economische groei, inflatie en wisselkoers? En wat is hun invloed op de rendementen in de beleggingswereld?
  • De Amsterdam Exchange Index (AEX), als onderdeel van Euronext, geeft een gemiddelde weer van de meest verhandelde aandelen op de Amsterdamse effectenbeurs.
  • Vermogensstructurering (of strategische assetallocatie) = vermogen spreiden in een bepaalde verhouding over liquiditeiten, obligaties, aandelen en vastgoed. Rebalancing = het herverdelen van het vermogen over beleggingscategorieën.
  • Verzekeringen zijn te verdelen in sociale verzekeringen (verplicht gesteld voor totale bevolking of bepaalde groepen) en particuliere verzekeringen. In Nederland vallen deze laatste onder overheidstoezicht, die wordt uitgeoefend door WTV (Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf). Ze zijn onder te verdelen in schade en leven. Voor beleggen in effecten of sparen o.b.v. beleggingen is alleen leven van belang: verzekeringen waarbij de uitkering afhangt van leven en/of dood van 1 of meer personen.
  • Vanuit de zorgplicht naar de cliënt moeten adviseurs gedegen informatie van hun klant verkrijgen en zelf ook deugdelijke informatie over beleggen en beleggingsproducten aan de klant verschaffen. Als ze tekort schieten, kunnen ze betrekkelijk eenvoudig wettelijk aansprakelijk worden gesteld.
  • Momenteel zijn er bij de wet maar weinig zaken geregeld, waaraan financierders en tussenpersonen zich moeten houden. Toch hebben ze gezamenlijk een aantal initiatieven ontplooid om te komen tot regels en uniformiteit.
De vermogensmarkt

De vermogensmarkt

Vermogensmarkt: markt waar vraag en aanbod van geld bij elkaar komen. De overschothuishoudingen dragen hun besparingen over aan de tekorthuishoudingen. Zij verlangen een beloning, bijv. rente, en ook…
Economische groei, inflatie en wisselkoers

Economische groei, inflatie en wisselkoers

Wat wordt verstaan onder economische groei, inflatie en wisselkoers? En wat is hun invloed op de rendementen in de beleggingswereld?
Het effectenbedrijf

Het effectenbedrijf

Wat zijn effecten? Voorwaarden: * er moet sprake zijn van een belegging * er moet sprake zijn van verhandelbaarheid * de belegging moet deel uit maken van een specifieke categorie Alleen waar de 3 ond…
Invloed van rente op beleggen

Invloed van rente op beleggen

De geldmarkt rente of “korte rente” wordt bepaald door de ECB (Europese Centrale Bank). De kapitaalmarktrente of “lange rente” wordt bepaald door beleggers en geldvragers. De richting van de rentes is…
Vermogensstructurering en rebalancing

Vermogensstructurering en rebalancing

Vermogensstructurering (of strategische assetallocatie) = vermogen spreiden in een bepaalde verhouding over liquiditeiten, obligaties, aandelen en vastgoed. Rebalancing = het herverdelen van het vermo…
Verzekeringsproducten met effecten

Verzekeringsproducten met effecten

Verzekeringen zijn te verdelen in sociale verzekeringen (verplicht gesteld voor totale bevolking of bepaalde groepen) en particuliere verzekeringen. In Nederland vallen deze laatste onder overheidstoe…
Waarom een clientprofiel maken voordat u gaat beleggen?

Waarom een clientprofiel maken voordat u gaat beleggen?

Vanuit de zorgplicht naar de client moeten adviseurs gedegen informatie van hun klant verkrijgen en zelf ook deugdelijke informatie over beleggen en beleggingsproducten aan de klant verschaffen. Als z…
Gepubliceerd door Senger op 21-06-2007, laatst gewijzigd op 26-02-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!