Senger » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

De statistische kant van beleggen: rendement en risico

De statistische kant van beleggen: rendement en risico

Assetallocatie (invulling van de portefeuille) heeft alles te maken met rendementen en risico's. Aan de hand van het risicotolerantiemodel kunnen producten worden vergeleken.
Ratio spreads met opties

Ratio spreads met opties

De ratio spread is een verhouding tussen het aantal opties long en het aantal opties short in een spread (link) die anders is dan één. U koopt bijvoorbeeld 1 in-the-money-call en u schrijft 2 of meer…
Elementen van de marketingmix, de 6 Pís

Elementen van de marketingmix, de 6 Pís

Als aanvulling op de 4 Pís die vanuit de vorige eeuw werden gebruikt in de marketingmix, voegen we 2 nieuwe elementen toe, te weten personeel en proces, die zeker tot het rijtje behoren.
Waarom een clientprofiel maken voordat u gaat beleggen?

Waarom een clientprofiel maken voordat u gaat beleggen?

Vanuit de zorgplicht naar de client moeten adviseurs gedegen informatie van hun klant verkrijgen en zelf ook deugdelijke informatie over beleggen en beleggingsproducten aan de klant verschaffen. Als z…
Invloed van rente op beleggen

Invloed van rente op beleggen

De geldmarkt rente of ďkorte renteĒ wordt bepaald door de ECB (Europese Centrale Bank). De kapitaalmarktrente of ďlange renteĒ wordt bepaald door beleggers en geldvragers. De richting van de rentes is…
Economische groei, inflatie en wisselkoers

Economische groei, inflatie en wisselkoers

Wat wordt verstaan onder economische groei, inflatie en wisselkoers? En wat is hun invloed op de rendementen in de beleggingswereld?
Bedrijfstakanalyse

Bedrijfstakanalyse

Voor de beoordeling van een bedrijkfstak is het belangrijk te weten in welke levensfase men zit. De fase waarin men verkeert is vaak bepalend voor de koers-winst-verhoudingen (k/w's), die passen bij d…
Bedrijfsanalyse

Bedrijfsanalyse

Om een bedrijf te kunnen beoordelen is het zaak te kijken naar het jaarrapport, met de balans en de resultatenrekening. Belangrijkste gegevens daarbij zijn de financiële ratio's.
Technische analyse (algemeen)

Technische analyse (algemeen)

Fundamentele analyse is voor langetermijn-marktvisies. Technische analyse is echter voor de kortere marktbewegingen (= visuele waarschijnlijkheidsanalyse). Ze hebben wel een gemeenschappelijke basis:…
Vermogensstructurering en rebalancing

Vermogensstructurering en rebalancing

Vermogensstructurering (of strategische assetallocatie) = vermogen spreiden in een bepaalde verhouding over liquiditeiten, obligaties, aandelen en vastgoed. Rebalancing = het herverdelen van het vermo…